Aktuální nabídka otevřených kurzů

Pilotní ověření nově vzniklých vzdělávacích programů v rámci projektu Nelékaři - Další vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků v Moravskoslezském kraji, reg. č. CZ.1.07/3.2.07/03.0027.


PREZENČNÍ KURZY:

 

DĚTSKÝ PACIENT V LÉČEBNÉM PROCESU

PREZENČNÍ KURZ

Termín konání: 19.3.2014, rozsah 4 hodiny

Místo konání: přednášková místnost v budově Ostravia, a.s., ul. 28. října 150/2663, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava (vedle budovy ČEZ)

Lektor: MUDr. Iveta Láryšová

Přihlásit na kurz se můžete ZDE

Smyslem výuky je poskytnout studentům adekvátní teoretický základ v problematice  verbální i neverbální komunikace s dětským pacientem . Účastníci kurzu získají adekvátní teoretický základ pro využití znalostí v praxi, budou mít rovněž příležitost seznámit se s úlohou herních terapeutů v nemocnicích a s právními aspekty péče o nezletilé děti.

Vzdělávací program je určen pro nelékařské zdravotnické pracovníky z Moravskoslezského kraje. Účastníci obdrží vzdělávací materiály a osvědčení o absolvování pilotního ověření kurzu. Účast v kurzu je pro nelékařské zdravotnické pracovníky zdarma. Pro účastníky bude na kurzu přichystáno občerstvení.

Financováno z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.

 

NEODKLADNÁ RESUSCITACE

PREZENČNÍ KURZ

Termín konání: 26.3.2014, rozsah 4 hodiny

Místo konání: přednášková místnost v budově Ostravia, a.s., ul. 28. října 150/2663, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava (vedle budovy ČEZ)

Lektor: MUDr. Iveta Láryšová, MUDr. Andrea Gřegořová

Přihlásit na kurz se můžete ZDE

Smyslem výuky je poskytnout studentům adekvátní teoretický i praktický základ v problematice  neodkladné resuscitace . Studenti získají adekvátní teoretický základ pro využití znalostí v praxi, a budou mít rovněž příležitost k nácviku neodkladné resuscitace , seznámí se  s pravidly poskytování první pomoci, včetně nezbytné legislativy.

Vzdělávací program je určen pro nelékařské zdravotnické pracovníky z Moravskoslezského kraje. Účastníci obdrží vzdělávací materiály a osvědčení o absolvování pilotního ověření kurzu. Účast v kurzu je pro nelékařské zdravotnické pracovníky zdarma. Pro účastníky bude na kurzu přichystáno občerstvení.

Financováno z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.

 

PROBLÉMOVÝ PACIENT

PREZENČNÍ KURZ

Termín konání: 27.1.2014, rozsah 4 hodiny

Místo konání: přednášková místnost v budově Ostravia, a.s., ul. 28. října 150/2663, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava (vedle budovy ČEZ)

Lektor: MUDr. Barbora Bláhová

Přihlásit na kurz se můžete ZDE

Cílem kurzu je seznámit studenty s postupy, jak komunikovat s pacienty s různými typy osobností a také jak komunikovat s pacienty s různými typy zdravotního postižení. Zvláštní pozornost je věnována praktickým komunikačním dovednostem, jejich nácviku a rozboru situací, se kterými se studenti setkali ve své práci. Cílem kurzu je studenty motivivat pro větší využívání techto dovedností v praxi.

Vzdělávací program je určen pro nelékařské zdravotnické pracovníky z Moravskoslezského kraje. Účastníci obdrží vzdělávací materiály a osvědčení o absolvování pilotního ověření kurzu. Účast v kurzu je pro nelékařské zdravotnické pracovníky zdarma. Pro účastníky bude na kurzu přichystáno občerstvení.

Financováno z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.

 

ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL

PREZENČNÍ KURZ

Termín konání: 28.1.2014, rozsah 4 hodiny

Místo konání: přednášková místnost v budově Ostravia, a.s., ul. 28. října 150/2663, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava (vedle budovy ČEZ)

Lektor: MUDr. Barbora Bláhová

Přihlásit na kurz se můžete ZDE

Cílem kurzu je seznámit studenty s různými faktory ovlivňujícími zdravý životní styl – výživa, psychická vyrovnovanost a pohybová aktivita. Zvláštní pozornost je věnována jednotlivým složkám výživy – pretinům, sacharidům, lipidům a tomu, jak sestavit vyvážený jídelníček . Cílem kurzu je studenty motivivat pro větší využívání techto znalostí jak v práci, tak ve svém osobním životě.

Vzdělávací program je určen pro nelékařské zdravotnické pracovníky z Moravskoslezského kraje. Účastníci obdrží vzdělávací materiály a osvědčení o absolvování pilotního ověření kurzu. Účast v kurzu je pro nelékařské zdravotnické pracovníky zdarma. Pro účastníky bude na kurzu přichystáno občerstvení.

Financováno z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.

 

AGRESIVNÍ PACIENT - JEDNÁNÍ A KOMUNIKACE

PREZENČNÍ KURZ

Termín konání: 6.3.2014, rozsah 4 hodiny

Místo konání: přednášková místnost v budově Ostravia, a.s., ul. 28. října 150/2663, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava (vedle budovy ČEZ)

Lektor: Mgr. František Šmehlík

Přihlásit na kurz se můžete ZDE

Smyslem výuky je poskytnout frekventantům kurzu základní informace o agresi, typech a příčinách agrese u pacientů, zásadách komunikace s agresivním pacientem. Velký důraz je věnován kognitivním, emocionálním i behaviorálním faktorům na straně zdravotníka při setkání s agresí.

Vzdělávací program je určen pro nelékařské zdravotnické pracovníky z Moravskoslezského kraje. Účastníci obdrží vzdělávací materiály a osvědčení o absolvování pilotního ověření kurzu. Účast v kurzu je pro nelékařské zdravotnické pracovníky zdarma. Pro účastníky bude na kurzu přichystáno občerstvení.

Financováno z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.

 

NEMOC - BOLEST TĚLA A DUŠE

PREZENČNÍ KURZ

Termín konání: 24.4.2014, rozsah 4 hodiny

Místo konání: přednášková místnost v budově Ostravia, a.s., ul. 28. října 150/2663, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava (vedle budovy ČEZ)

Lektor: Mgr. František Šmehlík

Přihlásit na kurz se můžete ZDE

Smyslem výuky je poskytnout frekventantům kurzu základní informace o psychosomatické medicíně, psychických faktorech podílejících se na vzniku a průběhu nemoci a léčení.  Velký důraz je věnován předcházení psychosomatickým onemocněním, duševní hygieně.

Vzdělávací program je určen pro nelékařské zdravotnické pracovníky z Moravskoslezského kraje. Účastníci obdrží vzdělávací materiály a osvědčení o absolvování pilotního ověření kurzu. Účast v kurzu je pro nelékařské zdravotnické pracovníky zdarma. Pro účastníky bude na kurzu přichystáno občerstvení.

Financováno z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.

 

LIDÉ BEZ DOMOVA VE ZDRAVOTNÍ PÉČI

PREZENČNÍ KURZ

Termín konání: 11.2.2014, rozsah 4 hodiny

Místo konání: přednášková místnost v budově Ostravia, a.s., ul. 28. října 150/2663, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava (vedle budovy ČEZ)

Lektor: Mgr. Eliška Lindovská

Přihlásit na kurz se můžete ZDE

Vzdělávací program je určen pro nelékařské zdravotnické pracovníky z Moravskoslezského kraje. Účastníci obdrží vzdělávací materiály a osvědčení o absolvování pilotního ověření kurzu. Účast v kurzu je pro nelékařské zdravotnické pracovníky zdarma. Pro účastníky bude na kurzu přichystáno občerstvení.

Financováno z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.

 

PROBLEMATIKA OBEZITY

PREZENČNÍ KURZ

Termín konání: bude upřesněn, rozsah 4 hodiny

Místo konání: přednášková místnost v budově Ostravia, a.s., ul. 28. října 150/2663, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava (vedle budovy ČEZ)

Lektor: Milena Nociarová, Dis.

Přihlásit na kurz se můžete ZDE

Smyslem výuky je seznámení studentů s obezitou – historií, diagnostikou, zdravotními riziky a možnostmi chirurgické i nechirurgické léčby. Podstatná část je věnovaná novým možnostem léčby i ve stádiu studie.

Vzdělávací program je určen pro nelékařské zdravotnické pracovníky z Moravskoslezského kraje. Účastníci obdrží vzdělávací materiály a osvědčení o absolvování pilotního ověření kurzu. Účast v kurzu je pro nelékařské zdravotnické pracovníky zdarma. Pro účastníky bude na kurzu přichystáno občerstvení.

Financováno z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.

 

KOMUNIKACE S LIDMI SE SLUCHOVÝM POSTIŽENÍM

PREZENČNÍ KURZ

Termín konání: bude upřesněn, rozsah 4 hodiny

Místo konání: přednášková místnost v budově Ostravia, a.s., ul. 28. října 150/2663, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava (vedle budovy ČEZ)

Lektor: Mgr. Michaela Mária Pretschová

Přihlásit na kurz se můžete ZDE

Smyslem výuky je poskytnout studentům adekvátní teoretický základ v problematice sluchového postižení, vysvětlit  základní pojmy v souvislosti se sluchem jakožto významným lidským smyslem, přiblížit jednotlivé sluchové vady a jejich vrozené i získané příčiny, včetně možností diagnostiky. Zvláštní pozornost je věnována oblasti vývoje a osobnostních rysů sluchově postižených jedinců, na jejímž základě jsou vyvozeny zásady komunikace s neslyšícími jakožto stěžejní oblast zájmu výuky. Studenti získají adekvátní teoretický základ pro využití znalosti specifik komunikace s neslyšícími v praxi, a budou mít rovněž příležitost k nácviku partnerského dialogu formou cvičení.

Vzdělávací program je určen pro nelékařské zdravotnické pracovníky z Moravskoslezského kraje. Účastníci obdrží vzdělávací materiály a osvědčení o absolvování pilotního ověření kurzu. Účast v kurzu je pro nelékařské zdravotnické pracovníky zdarma. Pro účastníky bude na kurzu přichystáno občerstvení.

Financováno z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.

 

E-LEARNINGOVÉ KURZY:

 

ERGONOMIE PRÁCE PRO ZDRAVOTNÍ SESTRY

 E-LEARNINGOVÝ KURZ

Termín konání: 10.2.2014 - 28.2.2014, rozsah 8 hodin
Lektor: Mgr. Radek Nitka

Přihlásit na kurz se můžete ZDE

Bylo prokázáno, že povolání zdravotní sestry je jedno z nejrizikovějších, co se týká vzniku muskuloskeletálních onemocnění, zejména bolestí zad. V úvodní části e-learningového kurzu je popsána problematika rizikových faktorů vzniku bolesti zad při manipulaci s pacienty. Jsou zde uvedeny správné ergonomické postupy přesunů a změny poloh pacienta. V další části je zdůrazněn význam prevence bolestí zad s uvedením příkladu možných kompenzačních cvičení. Závěr kurzu se věnuje problematice polohování pacienta a prevenci vzniku dekubitů.

Vzdělávací program je určen pro nelékařské zdravotnické pracovníky z Moravskoslezského kraje. Účastníci obdrží osvědčení o absolvování pilotního ověření kurzu. Účast v kurzu je pro nelékařské zdravotnické pracovníky zdarma.

Financováno z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.

 

KOMUNIKACE VE ZDRAVOTNICKÉM TÝMU SE ZAMĚŘENÍM NA ŘEŠENÍ KONFLIKTU

E-LEARNINGOVÝ KURZ

Termín konání: 3.2. - 23.2.2014, rozsah 8 hodin

Lektor: MUDr. Barbora Bláhová

Přihlásit na kurz se můžete ZDE

Smyslem e-learningového programu „Komunikace ve zdravotnickém týmu“ je seznámit studenty s pojmy komunikace, efektivní komunikace, asertivita a nenásilná komunikace. Student získá inspiraci pro to, jak lépe komunikovat v kolektivu, kde pracuje se zaměřením na předcházení konfliktů. Výuka je zaměřena na specifika komunikace ve zdravotnictví,  která má mnohá specifika z profese vyplývající. Jsou zahrnuta i praktická cvičení k tématům, zejména k tématu nenásilná komunikace. Zvláštní pozornost je věnována praktickým komunikačním dovednostem včetně aktivního naslouchání, zvládání námitek, pochvaly a kritiky. Cílem kurzu je studenty motivovat pro větší využívání těchto dovedností v praxi.

Vzdělávací program je určen pro nelékařské zdravotnické pracovníky z Moravskoslezského kraje. Účastníci obdrží vzdělávací materiály a osvědčení o absolvování pilotního ověření kurzu. Účast v kurzu je pro nelékařské zdravotnické pracovníky zdarma.

Financováno z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.

 

BEZPEČÍ PACIENTA PŘI POSKYTOVÁNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE

E-LEARNINGOVÝ KURZ

Termín konání: 1.2. - 15.2.2014, rozsah 8 hodin

Lektor: Mgr. Petra Kaduchová

Přihlásit na kurz se můžete ZDE

Tento kurz obsahuje učivo o základní terminologii, managementu rizik, řízení a prevenci rizik z pohledu ošetřovatelského personálu a lékařů vč. právních předpisů zdravotní péče.

Vzdělávací program je určen pro nelékařské zdravotnické pracovníky z Moravskoslezského kraje. Účastníci obdrží vzdělávací materiály a osvědčení o absolvování pilotního ověření kurzu. Účast v kurzu je pro nelékařské zdravotnické pracovníky zdarma.

Financováno z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.

 

BEZPEČNOST PRÁCE VE ZDRAVOTNICTVÍ

E-LEARNINGOVÝ KURZ

Termín konání: bude upřesněn, rozsah 8 hodin

Lektor: Mgr. Hana Čoupková

Přihlásit na kurz se můžete ZDE

Absolvent kurzu se orientuje v normách BOZP, chápe význam, dovede dodržovat zásady bezpečné práce v praxi. Dokáže jmenovat zásady a normy BOZP obecně a v v příslušných oblastech.

Vzdělávací program je určen pro nelékařské zdravotnické pracovníky z Moravskoslezského kraje. Účastníci obdrží vzdělávací materiály a osvědčení o absolvování pilotního ověření kurzu. Účast v kurzu je pro nelékařské zdravotnické pracovníky zdarma.

Financováno z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.

 

VÝŽIVA SENIORŮ PŘI HOSPITALIZACI A V DOMÁCÍ PÉČI

E-LEARNINGOVÝ KURZ

Termín konání: bude upřesněn, rozsah 8 hodin

Lektor: PhDr. Dagmar Kovářů

Přihlásit na kurz se můžete ZDE

Cílem kurzu je seznámit zdravotnické pracovníky s možnostmi nutriční terapie v péči o seniory. Jedná se především o součást terapeutické péče v nemocnici, zajištění plnohodnotné výživy klientům v sociálním pobytovém zařízení a lidem v domácí péči. Odborné znalosti umožní jednotlivým zdravotnickým profesím plnit adekvátně své povinnosti v rámci zajištění nutriční terapie. Vzniká tak funkční systémová péče, která jediná odpovídá nutričním potřebám našich klientů a pacientů ve vyšším věku. Pro tento věk je typická individualizace, a to nejen při stanovení diagnostického souhrnu, ale také při identifikaci nutričních potřeb. Pro zvládnutí tohoto nelehkého úkolu je zapotřebí erudovaného personálu na všech pracovních pozicích, které nějakým způsobem zasahují do nutriční péče.

Vzdělávací program je určen pro nelékařské zdravotnické pracovníky z Moravskoslezského kraje. Účastníci obdrží vzdělávací materiály a osvědčení o absolvování pilotního ověření kurzu. Účast v kurzu je pro nelékařské zdravotnické pracovníky zdarma.

Financováno z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.

 

MULTIKULTURNÍ OŠETŘOVATELSTVÍ

E-LEARNINGOVÝ KURZ

Termín konání: bude upřesněn, rozsah 8 hodin

Lektor: Mgr. Michaela Mária Pretschová

Přihlásit na kurz se můžete ZDE

Smyslem výuky je seznámit studenty s pojmy multikulturalismus, multikulturní společnost a multikulturní výchova. Student získá přehled o národnostních menšinách na území ČR a jejich zdravotním stavu, a bude se orientovat v nejrozšířenějších světových náboženstvích. Výuka je zaměřena na specifika ošetřovatelské péče o cizince v souladu s jejich národností a náboženským vyznáním. Jsou uvedeny zkušenosti českých i zahraničních sester při poskytování ošetřovatelské péče cizincům. Zvláštní pozornost je věnována komunikaci s cizinci a příslušníky národnostních menšin v našich zdravotnických zařízeních, čímž je studentům dán teoretický podklad pro poskytování tohoto typu péče v praxi.

Vzdělávací program je určen pro nelékařské zdravotnické pracovníky z Moravskoslezského kraje. Účastníci obdrží vzdělávací materiály a osvědčení o absolvování pilotního ověření kurzu. Účast v kurzu je pro nelékařské zdravotnické pracovníky zdarma.

Financováno z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.

 

PROFESIONÁLNÍ DESINFEKCE

E-LEARNINGOVÝ KURZ

Termín konání: bude upřesněn, rozsah 8 hodin

Lektor: Mgr. Irena Přivřelová

Přihlásit na kurz se můžete ZDE

Tento kurz obsahuje učivo o metodách dezinfekce, dezinfekčních prostředcích, dezinfekčních plánech, předcházení vzniku a šíření infekčních chorob a legislativě dezinfekce ve zdravotnictví.

Vzdělávací program je určen pro nelékařské zdravotnické pracovníky z Moravskoslezského kraje. Účastníci obdrží vzdělávací materiály a osvědčení o absolvování pilotního ověření kurzu. Účast v kurzu je pro nelékařské zdravotnické pracovníky zdarma.

Financováno z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.

 

ARIP (ANESTEZIOLOGIE, RESUSCITACE, STYLIINTENZIVNÍ A PERIOPERAČNÍ PÉČE)

E-LEARNINGOVÝ KURZ

Termín konání: bude upřesněn, rozsah 8 hodin

Lektor: Mgr. Růžena Vitásková, PhD.

Přihlásit na kurz se můžete ZDE

Cílem kurzu je podpořit individuální  profesionální rozvoj osobnosti zdravotnického pracovníka v rámci celoživotního učení. Obsah kurzu zopakuje a rozšíří klíčové znalosti z oblasti anatomie, fyziologie, základů ošetřovatelské péče a péče intenzivní.

Vzdělávací program je určen pro nelékařské zdravotnické pracovníky z Moravskoslezského kraje. Účastníci obdrží vzdělávací materiály a osvědčení o absolvování pilotního ověření kurzu. Účast v kurzu je pro nelékařské zdravotnické pracovníky zdarma.

Financováno z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.

 

SMRT Z DĚTSKÉHO POHLEDU

E-LEARNINGOVÝ KURZ

Termín konání: bude upřesněn, rozsah 12 hodin

Lektor: MUDr. Iveta Láryšová

Přihlásit na kurz se můžete ZDE

Smyslem výuky je poskytnout studentům doporučení, jak mluvit s dětmi o smrti, seznámit studenty s představami o smrti v jednotlivých vývojových obdobích dítěte, jak se chovat, když dítěti zemře sourozenec či dojde ke ztrátě jednoho či obou rodičů, a v neposlední řadě jak vypadá smutek dětí či jejich truchlení, a zda vzít dítě na pohřeb či ne.

Vzdělávací program je určen pro nelékařské zdravotnické pracovníky z Moravskoslezského kraje. Účastníci obdrží vzdělávací materiály a osvědčení o absolvování pilotního ověření kurzu. Účast v kurzu je pro nelékařské zdravotnické pracovníky zdarma.

Financováno z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.

 

VEDENÍ OŠETŘOVATELSKÉ DOKUMENTACE

E-LEARNINGOVÝ KURZ

Termín konání: bude upřesněn, rozsah 8 hodin

Lektor: Mgr. Renáta Hernová, Ph.D

Přihlásit na kurz se můžete ZDE

Cílem kurzu je seznámit účastníky s ošetřovatelskou dokumentací vedenou na odděleních ve zdravotnických zařízeních.

Vzdělávací program je určen pro nelékařské zdravotnické pracovníky z Moravskoslezského kraje. Účastníci obdrží vzdělávací materiály a osvědčení o absolvování pilotního ověření kurzu. Účast v kurzu je pro nelékařské zdravotnické pracovníky zdarma.

Financováno z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.

 

PŘÍSTUP K PACIENTŮM V SENIORSKÉM VĚKU

E-LEARNINGOVÝ KURZ

Termín konání: bude upřesněn, rozsah 12 hodin

Lektor: Mgr. Lenka Slezáková, Ph.D.

Přihlásit na kurz se můžete ZDE

Tento kurz obsahuje učivo o zvláštnostech v přístupu k pacientům v seniorském věku. Charakterizuje nemoc, specifikum prožívání nemoci a klasifikaci stáří. Způsoby předcházení pádů u seniorů, metody zvládání duševních poruch ve stáří a komunikace. Ošetření seniora s doprovodem u praktického lékaře.

Vzdělávací program je určen pro nelékařské zdravotnické pracovníky z Moravskoslezského kraje. Účastníci obdrží vzdělávací materiály a osvědčení o absolvování pilotního ověření kurzu. Účast v kurzu je pro nelékařské zdravotnické pracovníky zdarma.

Financováno z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.

 

CIVILIZAČNÍ NEMOCI, DEPRESE, PREVENCE

E-LEARNINGOVÝ KURZ

Termín konání: bude upřesněn, rozsah 8 hodin

Lektor: Mgr. Markéta Vaculová

Přihlásit na kurz se můžete ZDE

Cílem kurzu je zvýšit povědomí zdravotnického personálu o civilizačních chorobách, jejich výskytu, příznacích, léčbě a prevenci a následně jeho prostřednictvím edukovat širokou veřejnost.

Vzdělávací program je určen pro nelékařské zdravotnické pracovníky z Moravskoslezského kraje. Účastníci obdrží vzdělávací materiály a osvědčení o absolvování pilotního ověření kurzu. Účast v kurzu je pro nelékařské zdravotnické pracovníky zdarma.

Financováno z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.