O nás

Jsme akreditovanou institucí MŠMT a MPSV k provádění vzdělávacích programů a rekvalifikačních kurzů.


O nás


Spolek Edukana svými dosavadními aktivitami přispívá k cílenému rozvoji různých profesních skupin s prioritou na oblast průmyslu, zdravotnictví, sociální sféry a školství. Aktivně spolupracuje s dalšími organizacemi v oblasti posilování rovnoprávných vztahů ve společnosti i na trhu práce a připravuje aktivity k podpoře prevence nezaměstnanosti. Spolupracuje s lektory, psychology, sociology a ostatními specialisty v oblasti zaměstnávání osob vystavených a ohrožených sociální exkluzí. Ve své činnosti využívá zahraničních zkušeností, které získala při participaci v projektech a účastí na zahraničních konferencích a studijních pobytech členů spolku, které byly impulsem pro připravené aktivity určené pedagogům a pracovníkům volného zájmového vzdělávání dětí a mládeže v oblasti multikulturní výchovy. Je akreditovanou institucí MŠMT a MPSV k provádění vzdělávacích programů a rekvalifikačních kurzů. Ve své činnosti se řídí Etickým kodexem zde.

 

Co Vám spolek Edukana nabízí?

 

  • rekvalifikační a akreditované vzdělávací programy
  • poradenské a informační programy
  • zájmové vzdělávání pro širokou veřejnost
  • projekty ESF na zlepšení uplatnění na trhu práce

 

Proč spolupracovat s námi?


Protože nabízíme:

  • individuální přístup k Vašim vzdělávacím a poradenským potřebám
  • zkušený lektorský tým, citlivý k osobním požadavkům každého klienta
  • volbu v dalším vzdělávání a osobním rozvoji pro osoby, které hledají pracovní uplatnění nebo usilují o změnu profese