Máme co nabídnout! - šance pro 55+

O projektu

Máme co nabídnout! – Šance pro 55+

O projektu

Období realizace:   1.1.2020 - 31.12.2021

Příjemce podpory:   Edukana, spolek

Registrační číslo:     CZ.03.1.48/0.0/0.0/18_090/0012272

Kontaktní osoba:     Kamila Motyková,  edukana@edukana.cz, tel: 724 261 389                                                                                                                       

Projekt je určen pro ženy i muže nad 55 let, kteří jsou po dobu 5 měsíců a déle evidováni na Úřadu práce. Projekt nabízí možnost rozšířit PC znalosti a rozhled v oblasti finanční a digitální gramotnosti.  Účastníkům kurzu je poskytováno individuální poradenství, jsou nabídnuty možnosti rekvalifikace a profesionální podpora během celého kurzu.

Veškeré aktivity v kurzu jsou zdarma.

Tento projekt je financován z ESF prostřednictvím Operačního programu zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

 

Co získáte?

Znalosti sebeprezentace, komunikace, asertivity, argumentace a manipulace, budete se orientovat na trhu práce a vytvoříte si své portfolio, získáte pracovně právní minimum a nacvičíte si výběrové řízení. Dostanete možnost účastnit se PC kurzů a workshopů digitální a finanční gramotnosti, které Vás posunou výše v očích zaměstnavatelů.

Co účastníky čeká

1. Vstupní poradenství

Vstupním poradenstvím prochází každý uchazeč kurzu pod dohledem koordinátora. U vybraných účastníků bude vypracována pracovní diagnostika a individuální vzdělávací plán.

2. Motivační blok

V tomto bloku dojde k realizaci mnoha povinných aktivit, při kterých dojde k rozšíření vzdělání a kompetencí účastníků projektu. Jedná se o:

Osobnostní typologie

Osobní rozvoj a sebeprezentace

Komunikace, asertivita, argumentace, manipulace

Time management

Stres management

Předcházení a řešení konfliktů

Příprava na vstup na TP I. – Orientace na trhu práce

Příprava na vstup na TP II. – Vytvoření osobního portfolia

Příprava na vstup na TP III. – Nácvik výběrového řízení

Příprava na vstup na TP IV. – pracovně právní minimum

3. Klíčové kompetence

Klíčové kompetence představují ty hodnoty, které jsou nezbytné pro uplatnění na trhu práce. Jedná se především o PC kurzy a workshopy finanční a digitální gramotnosti.

Přihlašte se do 1.6.2020. Kapacita je omezená!