Nová šance a zkušenost pro 50+

O projektu

Období realizace:                           1. 10. 2016 – 30. 9. 2018

Registrační číslo:                            CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002312

Kontaktní osoba pro projekt:    Bc. Lucie Máchová, machova@edukana.cz

Kontaktní osoba pro zájemce:  Bc. Pavlína Poledníková, edukana@edukana.cz, tel: 737 782 333

Projekt je určen pro uchazeče a zájemce o zaměstnání , kteří jsou evidováni na ÚP, a také neaktivním osobám (např. osoby pečující o osobu blízkou, ženy v domácnosti). Všechny kategorie musí být ve věku 50+.

 

Účast v projektu je ZDARMA. Projekt je financován z ESF prostřednictvím Operačního programu zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

 

 

 


Přihlásit do projektu se můžete u Bc. Pavlíny Poledníkové na e-mailu edukana@edukana.cz, tel: 737 782 333:
•    Rok 2016: v říjnu až listopadu 
•    Rok 2017: v říjnu až listopadu
 

Aktuální informace naleznete na facebooku projektu.

Na co se v projektu můžete těšit:

1. Část
•    Pracovní diagnostika: zkušení psychologové vám poradí na jakou profesi se hodíte, jaké jsou vaše silné a slabé stránky a doporučí vám, v čem se zlepšit 
•    Skupinový mentoring: v rámci malé skupinky spolu budete za podpory mentora zlepšovat své komunikační dovednosti, motivaci, zvýšíte sebevědomí a posílíte svůj osobní rozvoj
•    Individuální poradenství:  se zkušeným koučem budete moci řešit svou situaci, postoje a rozvoj své osobnosti  

2. Část
•    Rekvalifikace: absolvujete vhodný rekvalifikační kurz, který odpovídá vašim předpokladům
•    Individuální poradenství:  zkušený kouč bude monitorovat proces vaší profesní přípravy a pomůže řešit případné překážky k získání nové kvalifikace  

3. Část
•    Zaměstnání: minimálně 16 z vás, kteří úspěšně dokončí rekvalifikační kurz, zprostředkujeme pracovní místo na půl roku
•    Individuální poradenství: zkušený kouč vám pomůže se adaptovat v zaměstnání anebo vás na jeho získání připraví