Zahraniční zkušenost - šance na změnu

O projektu

 

 

Období realizace:    1.9.2019 - 30.6.2021

Příjemce podpory:   Edukana, spolek

Registrační číslo:     CZ.03.3.X/0.0/0.0/16_059/0011116

Kontaktní osoba:     Kamila Motyková,  edukana@edukana.cz, tel: 724 261 389

Projekt je určen osobám ve věku 18-30 let z Moravskoslezského kraje, které jsou evidované na Úřadu práce ČR a chtějí si zvýšit kvalifikaci, jazykové znalosti, získat praxi v rámci zahraniční stáže a využít poradenství ohledně pracovního uplatnění. Jednotlivé činnosti zajišťují pečlivě zvolení odborníci prostřednictvím komplexního programu.

V souvislosti s tímto projektem spolupracujeme i s úřady práce.

 Všechny aktivity v rámci projektu jsou zdarma.

Tento projekt je financován z ESF prostřednictvím Operačního programu zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

  

 

 


Co získáte?

Cennou zkušenost s prací v zahraniční firmě, přípravný trénink včetně jazykového kurzu zdarma, v Polsku úhradu ubytování, cestovného i stravného, navíc zajímavé kapesné po celou dobu stáže, pestrý volnočasový program včetně výletů, a to vše v kolektivu mladých lidí, podpora českého mentora v průběhu stáže, možnost absolvovat zdarma rekvalifikaci a využít pomoci př hledání pracovního uplatnění v ČR a mnoho dalšího


 

Co účastníky čeká

1. Příprava před stáží:

 • možnost absolvovat pracovní diagnostiku (k posouzení předpokladů a vhodného zaměření zahraniční stáže a následného pracovního uplatnění).
 • individuální a skupinové poradenství
 • přípravný kurz se zaměřením na multikulturní témata, pracovně právní předpisy, osobní rozvoj, komunikační dovednosti
 • jazykový kurz polštiny

2. Pracovní stáž v Polsku

 • 8 týdenní odborná praxe v polských firmách – Těšín (Cieszyn) a okolí. Bude se jednat o stáže v rozsahu 4-6 hod./denně
 • volnočasové aktivity – motivační, integrační či sportovní
 • v průběhu stáže je zajištěna podpora česky mluvícího mentora
 • po celou dobu stáže je hrazeno ubytování, stravné, pojištění a kapesné


3. Po návratu ze zahraniční stáže

 • možnost absolvovat rekvalifikaci
 • pomoc při nastartování dalšího pracovního uplatnění
 • individuální poradenství 

 

Neváhejte a přihlaste se co nejdříve. Kapacita je omezená!