Neziskový inkubátor 2018

O projektu

 • Projekt byl financován z nadačního příspěvku Nadace OKD, České spořitelny, a. sSa Statutárního města Karviná
 • Termín realizace: 3/2018- 6/2018

Nadace OKD, Česká spořitelna, statutární město Karviná a Edukana, spolek v I. pololetí 2018 společně realizovali projekt

 

Neziskový inkubátor 2018

 

Organizačním garantem školení pro pracovníky neziskových organizací byla Edukana, spolek.

 

Po úspěchu série školení v roce 2017 jsme se rozhodli v tomto projektu pokračovat dále. Pro rok 2018 bylo připraveno velké množství zajímavých školení, které proběhly v první polovině tohoto roku. Absolventi projektu jsou po jejich absolvování schopni efektivněji řídit organizaci a její aktivity jak po stránce ekonomické, tak i marketingové, lépe komunikovat s klienty a s médii, rozumí výhodám práce v týmu, osvojili si moderní online nástroje pro tvorbu propagačních materiálů a běžně dostupné aplikace pro efektivnější práci. Témata bya pro rok 2018 zaměřena na různá specifická odvětví práce v neziskových organizacích a cílla právě na ně.

 

Projekt organizačně zajišťovala Edukana, spolek, hlavním partnerem byly Nadace OKD, Česká spořitelna, a. s. a Statutární město Karviná.

 

 

 

Realizovaná školení

 

PROPAGAČNÍ MATERIÁLY SNADNO A RYCHE

 • Termín a místo konání: 27. března 2018, Slezské vzdělávací centrum v Karviné
 • Lektor: Tereza Samiecová
 • Fotogalerie

 

DIGITÁLNÍ NÁSTROJE PRO SNADNĚJŠÍ PRÁCI NNO

 • Termín a místo konání: 10. dubna 2018, Slezské vzdělávací centrum v Karviné
 • Lektor: Mgr. Markéta Ubíková
 • Fotogalerie

 

PREZENTAČNÍ DOVEDNOSTI S EVOU JURINOVOU

 • Termín a místo konání: 25. dubna 2018, Slezské vzdělávací centrum v Karviné
 • Lektor: Mgr. Eva Jurinová
 • Fotogalerie

 

GDPR - JAK NAKLÁDAT S OSOBNÍMI ÚDAJI

 • Termín a místo konání: 4. května 2018, Slezské vzdělávací centrum v Karviné
 • Lektor: Bc. Elen Vontorková
 • Fotogalerie

 

TÝMOVÁ PRÁCE A VZTAHY NA PRACOVIŠTI

 • Termín a místo konání: 15. května 2018, Slezské vzdělávací centrum v Karviné
 • Lektor: Ing. Eva Vyoralová
 • Fotogalerie

 

FINANČNÍ ŘÍZENÍ NNO PRO MANAŽERY - NEEKONOMY

 • Termín a místo konání: 24. května 2018, Slezské vzdělávací centrum v Karviné
 • Lektor: Ing. Zuzana Běhalová
 • Fotogalerie

 

AKTUALITY Z OBLASTI PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAHŮ

 • Termín konání: 8. června 2018, Slezské vzdělávací centrum v Karviné        
 • Lektor: JUDr. Jana Holubcová
 • Fotogalerie  

 

PÍSEMNÁ KOMUNIKACE VERSUS SOCIÁLNÍ SÍTĚ

 • Termín a místo konání: 19.června 2018, Slezské vzdělávací centrum v Karviné
 • Lektorky: Mgr. Markéta Ubíková, Bc. Tereza Kučáková
 • Fotogalerie