Neziskový inkubátor II. Nadace OKD

O projektu

 • Projekt je financovaný z grantu Nadace OKD a České spořitelny
 • Termín realizace: 4/2017 - 11/2017

Nadace OKD a Česká spořitelna zahajují společný projekt na vzdělávání neziskových organizací:

 

Inkubátor neziskových organizací

 

Edukana, spolek se bude na projektu podílet jako realizátor školení pro pracovníky neziskových organizací.

 

Nadace OKD je již desátým rokem strategickým partnerem neziskových aktivit v Moravskoslezském kraji. Právě připravujeme jako novinku projekt Neziskový inkubátor II. Nadace OKD, jehož hlavní ambicí je zvýšit kvalitu řízení neziskových organizací v Moravskoslezském kraji. Cílem projektu je zapojit desítky organizací do jednotlivých kurzů. Úspěšní absolventi tohoto projektu budou schopni efektivněji získávat finanční prostředky, řídit projekty po stránce ekonomické i marketingové.  Zaměření projektu je svým obsahem jedinečné, a proto neváhejte a pokud máte chuť zlepšovat se v tom co děláte, zapojte se! 

 

Realizátorem projektu je Edukana, spolek, hlavním partnerem je Nadace OKD a Česká spořitelna, a.s.

 

Témata školení:

 • Jak pracovat na osobním rozvoji a prezentovat sám sebe
 • Praktické možnosti a využití sociálních sítí v neziskovce  
 • Dejte o sobě vědět - marketing a propagace neziskovky
 • Problematika účetnictví a daní z pohledu neziskových organizací
 • Dotace pro neziskovky, výzvy + možnosti financování dotací
 • Personální strategie a personalistika
 • Manipulace – získejte kontrolu nad nepříjemnou situací
 • Sociální podnikání
 • Zvládání stresu na pracovišti a jak na to
 • Prezentace – tvorba a střih videa

               Bližší informace ke kurzům naleznete zde (postupně aktualizujeme).

 

Aktuální termíny:

Realizace projektu byla ukončena k 30. 11. 2017. Další školení plánujeme na jaře 2018. Témata školení i aktuální termíny budou zveřejněny v dostatečném předstihu.

 

Realizovaná školení:


Jak pracovat na osobním rozvoji a prezentovat sám sebe
→ Termín konání: 27. 4. 2017 (8:00 - 15:00)
Fotogalerie


Praktické možnosti a využití sociálních sítí v neziskovce
→ Termín konání:  18. 5. 2017 (8:00 - 15:00)
→ Fotogalerie

 

Dejte o sobě vědět - marketing a propagace neziskovky
→ Termín konání:  18. 5. 2017 (8:00 - 15:00)
→ Fotogalerie


Problematika účetnictví a daní z pohledu neziskových organizací 
→ Termín konání:  6. 6. 2017 (8:00 - 15:00)
→ Fotogalerie

 

Dotace pro neziskovky, výzvy + možnosti financování dotací
→ Termín konání:  13. 6. 2017 (8:00 - 15:00)
→ Fotogalerie
 

Personální strategie a personalistika
→ Termín konání:  21.9.2017 (8:00 - 15:00)
→ Fotogalerie

 

Manipulace – získejte kontrolu nad nepříjemnou situací
→ Termín konán:  4.10.2017 (8:00 - 15:00)
→ Fotogalerie

 

Sociální podnikání
→ Termín konání:  12.10.2017 (8:00 - 15:00)
→ Fotogalerie

 

Zvládání stresu na pracovišti a jak na to

→ Termín konání:  31.10.2017 (8:00 - 15:00)
→ Fotogalerie

 

Tvorba a střih videa
→ Termín konání:  20. 11. a 23. 11. 2017 (8:30 - 14:30 hod.)
→ Fotogalerie

 

 

Po dobu kurzu je zajištěno malé občerstvení. Po absolvování získáte osvědčení.